Ga naar de inhoudKlanten aan het woord

Hoe kunt u fraude vermijden bij toegangscontrole ?

Vorige week werd in diverse media gesproken over de mogelijke fraude bij toegangscontrole-systemen met badges.

Wat is het probleem ?
Het badge nummer van een badge kan met behulp van een bepaald toestel gekopieerd worden, waardoor de rechten die gekoppeld zijn aan dat badge nummer in de software van uw toegangscontrole systeem eveneens gekopieerd worden. 

Ziehier alvast een aantal technische en operationele maatregelen waarmee u fraude kunt vermijden. 

Operationele én technische maatregelen : dé “sleutel” tot succes om fraude tegen te gaan bij toegangscontrole !

Toegangscontrole voorzien aan de ingang van een gebouw is steeds een compromis tussen veiligheid en comfort en de snelheid van toegang t.o.v. de zekerheid van de persoon aan wie toegang verleend wordt.

Uiteraard is het belangrijk dat u voor de uitwerking van een goed concept kan vertrouwen op een specialist om u met raad en daad bijstaat in uw keuze.

Maar een goed concept alleen volstaat niet. Ziehier alvast de belangrijkste aandachtspunten voor een goed werkend en veilig toegangscontrole systeem.


Operationele maatregelen / om fraude tegen te gaan

Een goed werkend toegangscontrole systeem staat of valt niet alleen met een goed concept, maar ook met een goed operationeel beheer van dit systeem. Ook hiermee kan men fraude voorkomen. In dit opzicht moet men een badge zien als een sleutel. Als je een sleutel verliest, ga je evt. ook je sloten vervangen…. 

- Badges meteen blokkeren bij verlies : en nieuwe badge aanmaken

- Nooit badges uitlenen : dit betekent hetzelfde als een pincode uitlenen-

- Badges beperkt in tijd activeren
: enkel gedurende de tijdspanne dat men toegang moet hebben

-  Ongewenste bezoekers tijdig opmerken via sociale controle : ziet u een onbekende persoon in het bedrijf, spreek deze dan aan : kan ik u helpen?

- Speciale procedure voorzien voor bezoekers : bezorg hen een specifieke; zichtbare toegangskaart met beperking in tijd (evT. koppelen aan registratie identiteit(skaart) 

Technische maatregelen / om fraude tegen te gaan

Naast de operationele maatregelen, kan men ook technische maatregelen nemen de beveiligingsgraad van de toegangscontrole te verhogen en fraude te vermijden.

Hier zijn diverse mogelijkheden :

- Dubbele verificatie : aan de buitendeuren of buiten de zone van de sociale controle een lezer voorzien dat werkt via pincode én kaart of badge

- Geëncrypteerd systeem : systeem dat werkt met beveiligde kaarten/badges met vraag en antwoord principe op basis van algoritmes. 

- Biometrie : systeem zoals bij onze klant Febelco dat gebruikt maakt van lichaamseigenschappen (vingers, handpalm, oog, …) voor identificatie en verificatie (al dan niet met dubbele verificatie, rekening houdend met GDPR)

Toegangscontrole is maatwerk. Vertrouw dus op een specialist om u met raad en daad bij te staan in uw keuze.

Heeft u specifieke vragen over de veiligheidsgraad van uw eigen toegangscontrole systeem, aarzel dan niet met ons contact op te nemen voor gespecialiseerd advies. A&E Security (part of Stanley Security) - Tel 050 45 40 10.