Ga naar de inhoudKlanten aan het woord

Fiscale aftrek beveiliging stopt voor particulieren in Vlaanderen en Wallonië en blijft gelden


In kader van de 6de staatshervorming, is de belastingsvermindering voor investeringen in beveiliging van particuliere woningen een regionale (ipv federale) bevoegdheid geworden. Dit betekent dat elke gewest hier afzonderlijk kan over beslissen. 

 • Het Vlaamse Gewest heeft besloten de belastingvermindering af te schaffen vanaf januari 2015.
 • Het Waalse Gewest heeft besloten de belastingvermindering af te schaffen vanaf januari 2015. 
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de belastingsvermindering wel van toepassing. 
  Concreet betekent dit dat elke belastingplichtige met fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan genieten van belastingvermindering op de uitgaven voor een betere beveiliging van zijn woning in het Brussel Gewest, maar ook voor een andere residentie in Vlaanderen of Wallonië.

Wanneer kunt u als privé-persoon nog genieten van belastingvermindering voor Uw woning ?
 • U bent belastingsplichtige
 • Uw fiscale woonplaats is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent eigenaar, bezitter, pachter, vruchtgebruiker of huurder van de woning waarin uitgaven gebeuren inzake beveiliging
 • De woning is gelegen in Brussel, Vlaanderen of Wallonië
 • De componenten van de beveiligingsinstallatie moeten INCERT gecertificeerd  zijn
 • De werken moeten verplicht uitgevoerd worden door een onderneming erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Welke uitgaven komen in aanmerking ?
 • Alarmsystemen en zijn componenten
 • Video-bewakingssystemen die uitgerust zijn met een registratiesysteem
 • De kosten voor de aansluiting aan een meldkamer (monitoring contract).

Van welk voordeel kunt U genieten ?
 • Voor de investeringen in 2016 (aanslagjaar 2017) kunt U 30% van Uw uitgaven recuperen met een max. van 760€.
 • De werken uitgevoerd in 2016 en betaald in 2016, zijn aftrekbaar in het aanslagjaar 2016.

Beveiliging van beroepslokalen (Federaal vlak) ?
 • Hier verandert er voorlopig niets en blijven de bestaande voordelen gelden.

Bijkomende info ?